Vaša košarica je prazna.
041 44 50 10
prodaja@comfort-dog.si
ob predplačilu na TRR za naročila nad 40 €. Velja za vse izdelke v naši trgovini.

Splošni pogoji

VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Comfort-dog-plus, ki je v času sprejetja splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.comfort-dog.si. S spletno trgovino Comfort-dog-plus (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje Dušica Bučer s.p., Prekorje 34b, 3211 Škofja vas, matična številka 7026625000, davčna številka 69631930, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Comfort dog plus).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med spletno trgovino in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila glede prevzemnih mest v Celju in v Ljubljani.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnih mestih.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev.
Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.
Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala.
Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v splošnih pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

OBVEZNOST POSVETOVANJA Z ZDRAVNIKOM IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, so informativnega značaja. Pripravljene so bile na podlagi strokovne literature in pregledane s strani strokovnjakov. Kljub temu ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam, ker se je zanesel na objavljene vsebine.
Pred uporabo ali upoštevanjem kateregakoli nasveta, navodila, napotka ali namiga, ki je objavljen na spletnem mestu in se nanaša na prehrano, zdrav način življenja, preprečevanje bolezni ali tveganj za nastanek bolezni živali se mora uporabnik posvetovati z veterinarjem ali drugim usposobljenim strokovnjakom. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi uporabe ali upoštevanja nasvetov, navodil, napotkov ali namigov, objavljenih na spletnem mestu.
Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Ponudnik lahko kadarkoli ukine spletno mesto ali trajno onemogoči dostop do njega, ne da bo moral o tem uporabnika posebej obvestiti.

Ponudnik na odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih mestih tretjih oseb, na katera kažejo povezave, ki so objavljene na spletnem mestu.
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta, je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.
Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Comfort-dog-plus se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

  1. podatke o podjetju Comfort-dog-plus (ime in sedež podjetja, matična številka),
  2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
  4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
  5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
  6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno, da že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
  7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
  8. časovno veljavnost ponudbe,
  9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop.

 

 

NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med Comfort-dog-plus in kupcem je v spletni trgovini Comfort-dog-plus sklenjena v trenutku, ko Comfort-dog-plus kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila.

IZDAJA RAČUNA

Comfort dog plus po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca.

PRAVICA DO VRAČILA IZDELKOV

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 7 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: prodaja@dog-comfort.si.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca ali ga osebno prinese na enega od prevzemnih mest prodajalca.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor).

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, izdelan po meri in zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 7 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

VARNOST

Comfort-dog-plus uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Comfort-dog-plus se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Comfort-dog-plus za nedoločen čas hrani naslednje podatke kupcev: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo.

Comfort-dog-plus navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo v okviru spletne trgovine Comfort-dog-plus.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

KONČNE DOLOČBE

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, t. i. splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 3. 2016.

 

NS | Copyright © 2005-2006 Tehno var d.o.o.. Powered by Zen Cart